Add: NO.888-18,East Road, Maizhi Bridge, Luqiao, Taizhou, Zhejiang, China
  • Tel: +86-576-82401176 / +86-159-67025453
  • Fax: +86-576-89226109
  • Url: www.jiajue.com
  • E-mail: [email protected]
  • Mobile

    Contact Us